top of page

Wat & Hoe

Mijn visie op therapie.

 

We worden allemaal geboren in een gezin, maken deel uit van een familie. We zijn "kind", "kleinkind", "broer of zus", "ouder" van.

 

In de loop van ons leven gaan we ook relaties aanknopen met anderen buiten dit gezin of deze familie. Vriendschappen, partners, collega's...


Mijn manier van werken is er vooral op gericht om de verbondenheid in relaties te herstellen of te verbeteren.

 

Betekent dit dat je steeds iemand meebrengt in therapie?

 

Neen, dit hoeft absoluut niet. Enkel indien jij dit wenst.
 

Het betekent wel dat we samen op zoek gaan naar jouw hulpbronnen, naar jouw positieve krachten, en deze liggen dikwijls in menselijke relaties.

 

Mijn taak als therapeut is het creëren van een veilige ruimte, zodat we samen op weg kunnen gaan naar jouw antwoorden.

Hoe werk ik? 

 

Ons eerste gesprek is vooral verkennend.


Het is dan vooral belangrijk om een goed zicht te krijgen op jouw hulpvraag.  Wat loopt er goed in jouw leven, wat loopt moeilijker?  En heb ik jou daarin iets te bieden?


Jij bepaalt waarover je wil praten en waarover niet. Uiteraard zorg ik ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft.


Jij bepaalt ook hoe vaak je wil komen en hoe lang. Ik, als therapeut, streef ernaar om je zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces.

Diane plevoets contextueel psychotherapeute Scherpenheuvel
bottom of page