top of page

Praktisch - Feedback

Praktisch

Een sessie duurt gemiddeld 1 uur en kost standaard 55,-. 
De eerste keren wordt er vooral gewerkt aan het creëren van een veilige werkrelatie.

Terugbetaling


De uitoefening van het beroep van psychotherapeut is op dit ogenblik nog niet wettelijk geregeld in België.
Meer en meer mutualiteiten betalen de prestaties, al dan niet gedeeltelijk, terug.

Bevraag bij uw mutualiteit wat de voorwaarden zijn voor terugbetaling.

Annulatie

Wanneer de gemaakte afspraak toch niet kan door gaan, gelieve mij dan 24 uur op voor hand te verwittigen. Tenzij natuurlijk bij overmacht (ziekte, ongeval, ...) Gelieve te annuleren op gsm nummer 0472 / 17 59 66 of via mail.

Feedback

 

Als therapeut is het voor mij belangrijk hoe je een sessie / therapie beleefd.  
Heb je het gevoel dat je iets kan zeggen?  Lukt het je om je verhaal te doen?  

Het is ten allen tijde mogelijk om feedback te geven in de sessie of achteraf.
Via onderstaande knop kan je een online formulier invullen zodat ik met jou verder op zoek kan gaan naar jouw verhaal. 

Diane plevoets contextueel psychotherapeute Scherpenheuvel
bottom of page